Selecteer een pagina

Meer informatie over de waarde van CRM-systemen in de detailhandel. 

Als industrie omvat retail tal van subsectoren. Kruideniers of bloemisten vallen bijvoorbeeld in deze categorie. In vergelijking met de groothandel hebben retailers meestal een groter klantenbestand. Dit maakt het des te belangrijker om trends zo vroeg mogelijkte signaleren om daarop te kunnenreageren. CRM-software speelt hierin een doorslaggevende rol. Om deze reden willen we CRM-software hieronder onder de loep nemen en laten zien hoe bedrijven uit de detailhandel kunnen profiteren van het gebruik van een CRM-systeem. Eerst moet echter de volgende vraag worden beantwoord: Wat is CRM?

De drie letters “CRM” zijn een afkorting voor Customer Relationship Management. Dit is de consistente oriëntatie van een bedrijf op de eigen klanten. Tegelijkertijd gaat dit ook gepaard met het systematisch inrichten van alle klantrelatieprocessen. Deze kunnen digitaal in kaart worden gebracht met behulp van CRM-software. Binnen het systeem kunnen ze vervolgens worden beheerd, geoptimaliseerd en geautomatiseerd. 

Aansluitingen en interfaces 

Naast deze kernfuncties spelen ook andere functies een belangrijke rol. Zo zorgen interfaces en verbindingen voor een zo soepel mogelijke uitwisseling van informatie tussen verschillende systemen. Cloud CRM ontplooit pas zijn volledige potentieel wanneer het zo naadloos mogelijk wordt geïntegreerd in de bestaande IT-infrastructuur. Verbindingen en interfaces maken dit mogelijk. Een van de belangrijkste is de CRM ERP-koppeling. 

De taak van een ERP-software is om alle bedrijfsprocessen digitaal in kaart te brengen. Bedrijfsgebieden zoals productie, administratie, financiën, etc. komen volledig aan bod. Een koppeling met het CRM zorgt ervoor dat alle belangrijke CRM-gegevens te allen tijde beschikbaar zijn in het ERP-systeem – en vice versa. Zo blijft de klantenservice op elk moment in staat om via crm informatie aan de klant te verstrekken – bijvoorbeeld met betrekking tot voorraadniveaus of een specifieke bestelling.

CRM-software voor retail 

Daarnaast speelt uw eigen branche-affiliatie ook een rol bij de selectie van een geschikt CRM-systeem. Elke branche heeft immers zijn eigen processen voor relatiebeheer die door CRM-software in kaart moeten worden gebracht. In retail speelt bijvoorbeeld het betaalproces een belangrijke rol. Om deze reden moeten bedrijven vooral CRM-systemen overwegen die een koppeling met kassasystemen mogelijk maken. 

klantloyaliteitsprogramma’s

Zo kunnen klantloyaliteitsprogramma’s zoals klanten- en lidmaatschapskaarten worden geïntegreerd. Daarnaast is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een mobiele app. In combinatie met de juiste kassasoftware kunnen kassabonnen digitaal worden uitgegeven en naar de klant worden verzonden. Op deze manier wordt het gebruik van thermisch papier achterwege gegaan. 

Analyse 

Daarnaast moet CRM-software met analysefuncties ook in de retail worden gebruikt. Retailbedrijven spreken grote klantengroepen aan. Hoewel het nauwelijks mogelijk is om op een gepersonaliseerde manier in tespelen op de behoeften van de individuele klant, wordt een op maat gemaakte klantervaring ook in deze sector steeds belangrijker. Om deze reden moeten retailers vertrouwen op CRM-systemen met analysemogelijkheden om hen te helpen segmenteren. Op deze manier kunnen individuele klantsegmenten gerichter worden aangesproken. 

Conclusie: De juiste CRM-software voor retail 

Bedrijven in elke branche kunnen veel baat hebben bij het gebruik van CRM-software. Om de volledige toegevoegde waarde van een systeem te ontvouwen, moet het echter in staat zijn om de specifieke CRM-processen van een bedrijf volledig in kaart te brengen. Dit vraagt niet alleen om de juiste functies, maar bijvoorbeeld ook om passende verbindingen met andere systemen, zoals de in-house ERP-software. Bij het kiezen van een geschikt systeem moeten retailers ook overwegen of het kan worden aangesloten op een kassasysteem.